Mi az a Neptun KRÉTA?


A Neptun KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) a továbbiakban KRÉTA a köznevelési intézmények oktatásszervezői feladatait támogató informatikai rendszer, amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik.

KRÉTA - Beiratkozás

Gyors Áttekintési segédlet az e-Napló használatához

Miért váltsunk KRÉTA-ra?


Amennyiben az intézmény eddig nem használt elektronikus naplót, akkor érdemes megkérdezni egy azt használó intézményi vezetést, mik a tapasztalataik. Kényelmesebb, gyorsabb, hatékony és biztonságosabb formája az adatok tárolásának.

Amennyiben az intézmény eddig más elektronikus naplót használt, akkor a KRÉTA legnagyobb előnyei:

 • az állandó jogszabálykövetés;
 • a rendszer minden iskolatípus esetén használható óvodától kezdve akár alapfokú művészetoktatási intézményekig;
 • a rendszer kezeli a pedagógusok teljes munkaidőelszámolását;
 • a rendszer tartalmaz egy hitelesített iktató- és iratkezelőrendszert;
 • felhasználóbarát, modern, letisztult külső;
 • valamint a rendszer a diákok és szülők számára is biztosítja az állandó tájékoztatást.

Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszer korlátlan számú örökös licencével rendelkezik az állam (EMMI).

Milyen többletszolgáltatást nyújt a pedagógusok számára a KRÉTA?


Az értesítéseken keresztül a pedagógusok gyorsan megtudhatják a helyettesítések, óralátogatások időpontját. Félév és évvége közeledtével a rendszer figyelmeztetést küld arról, mely diákok állnak bukásra, vagy annak a közelében. A KRÉTA automatikus jelzést küld arról is, ha valamelyik óra naplózását a pedagógus véletlenül elfelejtette volna (rendszerbeállítástól függően, például egy hét után).

A kényelmi funkciók közé tartozik, hogy a rendszer a korábban felvett tanítási óra hiányzási adatait átemelheti a következő órákra, így amennyiben valaki egész nap hiányzik, nem szükséges beállítani hiányzónak minden egyes alkalommal, hiszen a KRÉTA felajánlja a mulasztást.

Miben jobb egy osztályfőnök számára a KRÉTA?

A KRÉTA ugyanazt az egyszerű megoldást használja a mulasztások igazolására, amit a Neptun-@Napló is. Nem kell egyesével igazolni a hiányzásokat és késéseket, hanem az osztályfőnök beállítja a tanulók által hozott igazolások kezdő és végidőpontját, ezáltal a rendszer automatikusan igazolja az összes, a megadott időtartam alatti mulasztást. Így az igazolás akár a késve naplózott órák előtt is bekerülhet a rendszerbe, az osztályfőnöknek nem kell megvárnia a pedagógusok által történő beírásokat.

Miben más a KRÉTA Ellenőrzője?


A KRÉTA ellenőrző alapjaiban hasonlít az adminisztrációs rendszerek online ellenőrzőihez. Ebben tekinthetik meg a diákok és a szüleik, gondviselőik a tanulók jegyeit és mulasztásait. Az új rendszer nagy előnye, hogy a rendszer a diákok számára is automatikusan jelzi az órarendben az elmaradó órákat, helyettesítéseket, teremváltoztatásokat.

Mit tehet egy szülő az Ellenőrző könyvben?

A fentieken felül a KRÉTA rendszer támogatja azt is, hogy a szülő szükség esetén online kérelmezze az adatváltoztatásokat. Ez nem jelenti azt, hogy a rendszer automatikusan javítja is őket, ez az intézményi adminisztrátorok felelőssége, hogy ellenőrizzék az adatkérelem helyességét. Az így bejelentett és elfogadott adatmódosításokat a rendszer továbbítja a KIR részére, így az ott tárolt adatok is frissül(het)nek. Van lehetőség arra is, hogy néhány kattintással a szülők megrendelhessék az első, vagy épp az elveszett helyett az új diákigazolványt. Ezt a KRÉTA a NEK-hez, azaz a Nemzeti Egységes Kártyarendszerhez csatlakozva képes megtenni.

Mi a legnagyobb újítás a KRÉTA rendszerben?


A KRÉTA fejlesztése során felmerült egyik legfontosabb igény – amelyre eddig egy intézményi adminisztrációs rendszer sem nyújtott kielégítő megoldást – egy könnyen használható, jogszabályok szerint működő iratkezelő és iktatórendszer. A KRÉTA rendszerben mindez a Poszeidon iktatórendszer modulként beépítve és kívülről elérve is megtalálható, melyet az államigazgatás más szereplői (pl.: az EMMI is) megelégedettséggel használnak.

Hogyan működik az iktatórendszer?

A KRÉTA képes minden fontos intézményi dokumentumot a jogszabályoknak megfelelően elektronikusan elkészíteni, és ezeket automatikusan iktatni. Akár elektronikusan is aláírhatóak és hitelesíthetőek a dokumentumok, így nem kell kinyomtatva tárolni (például az iskolai naplókat). Ez hitelesített tárolás, amely jóval kevesebb helyet foglal, maradandóbb, és leginkább sokkal olcsóbb, környezetkímélőbb, mintha papíralapon történne. Becslések szerint csak Budapest köznevelési intézményeiben évről évre annyi feleslegesen kinyomtatott dokumentum készül – amelyet elektronikusan is lehetne tárolni –, amennyi a fővárosi iskolák összes papírgyűjtésének eredménye.

Miért fontos egy megfelelő iktatórendszer?

Az iktatórendszer előnyei nem csak a fent leírt módon tapasztalhatóak. Az intézmények számára jogszabályszinten is problémás helyzetet teremt, hogy a kiállított értesítéseket hitelesen tárolják. A KRÉTA a benne kiállított dokumentumokat automatikusan iktatja, így azok bizonyíthatóan elkészültek. Az előállított dokumentumokat csak megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó láthatja a rendszerben.

Gyakran ismételt kérdések


Hogyan regisztrálhatok a KRÉTA rendszer elektronikus naplójára?

Az enaplo@klik.gov.hu címen keresztül, az alábbi adatok megadásával:

 • Intézmény neve
 • Intézmény OM-kódja
 • Intézményvezető neve
 • Intézmény hivatalos elérhetősége (e-mail cím)
 • Intézmény postai címe
 • Intézmény fenntartója (KLIK esetén a Tankerületi központ neve is)
 • Korábban használt intézményi adminisztrációs rendszer (amennyiben volt)
 • Igényelt intézményi kódnév (amely a webhely elérhetőségében lesz majd)

Az e-napló bevezetésekor célszerű néhány hónapig párhuzamosan a papír alapú naplót is vezetni?

Ez az iskolavezetés döntésén múlik, néhány iskolában a bevezetés időszakában 1-2 hónapig a tanárok párhuzamosan vezették a papír alapú ill. az elektronikus naplót, de nagyon rövid idő alatt átálltak a teljesen elektronikus naplóvezetésre. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem szükséges még néhány hónapig sem a párhuzamos naplóvezetés.

Kell-e valamilyen engedély az elektronikus napló használatához?

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet melléklete szerinti az iskola által használt kötelező nyomtatványok közül megkülönböztetjük azokat, amelyeknek a gyártásához és forgalmazásához szükség van az oktatásért felelős miniszter engedélyére, illetve azokat, amelyek engedély nélkül is alkalmazhatók. A nem engedélyköteles, de az iskola által kötelezően használt nyomtatványok körébe tartozik az osztálynapló, amely elektronikus formában is vezethető.

Elektronikus napló vezetése esetén, tanév végén a kinyomtatott naplólapokat fűzni vagy kötni kell?

Az osztálynapló vezethető papíralapon vagy elektronikus módon. Az osztálynapló formáját és használati módját - jogszabályokban meghatározott követelményekre tekintettel - a közoktatási intézmény maga határozhatja meg. Az elektronikus napló nem elektronikus nyomtatvány, hanem elektronikus úton előállított papíralapú napló, ezért azt a tanév végén ki kell nyomtatni és ilyen formában kell hitelesíteni és archiválni. Nincs arra vonatkozó jogszabályi előírás, hogy a kinyomtatott elektronikusan vezetett osztálynaplót fűzve vagy kötve kell archiválni. Az alkalmazott technikának azt kell biztosítania, hogy a kinyomtatott napló lezárása, hitelesítése után azt ne lehessen megváltoztatni, módosítani, tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár és a kormányhivatalok hatósági ellenőrzés keretében utólag is vizsgálhatják az osztálynapló vezetését.

Milyen jogszabályi kötelezettségeket kell betartani az e-napló használatakor?

Az elektronikus osztálynapló vezetésekor ugyanazoknak a jogszabályi kötelezettségeknek kell megfelelni, amelyek a hagyományos naplóvezetésre vonatkoznak. Ugyanakkor javasoljuk, hogy az naplóvezetéshez minden iskola készítsen egy e-napló szabályzatot, amely - hasonlóan az informatikai szabályzathoz - meghatározza az elektronikus napló használatával kapcsolatos előírásokat. A weblapunkról letölthető egy e-napló mintaszabályzat, melyet minden iskola a saját igényeihez igazíthat.

Mennyi idő alatt tanulják meg a tanárok az elektronikus napló használatát

Mivel a KRÉTA rendkívül egyszerűen kezelhető program, a tapasztalatok alapján 1-2 hónap alatt a tanárok, az intézményvezetők, az iskolatitkárok magabiztosan képesek használni a programot. Minden szoftvercsomagunkhoz ingyenes tanári és adminisztrátori e-learning képzés is tartozik, amely részletesen bemutatja, megtanítja és begyakoroltatja a program használatát.

Használható-e táblagépen (iPAD) a KRÉTA?

Igen táblagépeken található Safari vagy Chrome böngészőprogrammal egyszerűen és gyorsan használhatja ez elektronikus naplót.

 


NEPTUN-NAPLÓ rendszer átállása KRÉTA rendszerre

Mit kell csinálnom a NEPTUN-Napló –> KRÉTA átállásnál?

A felhőszolgáltatásban működő korábbi NEPTUN Napló rendszereket teljesen automatikusan frissítjük a KRÉTA rendszerre, az iskolának ezzel kapcsolatosan nincsen feladata. A frissítés során 2-3 napig egyik rendszer sem lesz elérhető az intézmény részére.

Milyen címen érhetem el a KRÉTA rendszert?

Amennyiben az iskolák számára a jelenleg is működik KRÉTA rendszer, úgy annak webcímén lesz elérhető az alkalmazás. A korábbi e-naplo.hu webcímen egy évig továbbra is elérhető lesz az elektronikus napló.

Mi a teendőnk, ha helyi, iskolai szerveren használjuk a NEPTUN-Naplót?

A helyi szerverek támogatása 2017. december 31.-vel véglegesen megszűnik így a javítások, frissítések nem lesznek elérhetők a helyi rendszerekhez. Az intézmény helyi szerverének adatait – az iskolával történő egyeztetés után – a központilag üzemeltetett KRÉTA rendszerbe tudjuk betölteni. A helyi működtetésű NEPTUN-Napló szoftverek esetében, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.

Az e-Napló mobil alkalmazások (e-Napló, e-Napló PRO) továbbra is használhatók lesznek?

Az e-Napló és az e-Napló PRO mobil applikációk csak a NEPTUN-Napló programhoz használhatók. A KRÉTA rendszerekhez is elérhető lesz egy új, ingyenesen letölthető mobil alkalmazás, amely számos újdonságot is tartalmaz. A mobil applikáció megjelenéséről a weblapunkon és a Facebookon is tájékoztatást adunk!

A Neptun Naplóban lévő korábbi tanévek adatai is átkerülnek a KRÉTA rendszerbe?

Igen, a korábbi tanévek adatai is elérhetők lesznek a KRÉTA rendszerből.