KRÉTA
KRÉTA Adminisztrációs Rendszer

Intézményvezetés

A KRÉTA szoftverrendszernek legfontosabb alapmodulja a KRÉTA Adminisztrációs Rendszer, amely talmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési vagy szakképzési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, osztályairól, csoportjairól, diákjairól és tanügyi folyamatairól. Az Adminisztrációs rendszerbe csak megfelelő vezetői vagy adminisztrátori jogosultsággal lehet belépni!

Belépés a programba  Tudásbázis  
KRÉTA
KRÉTA Elektronikus napló

Tanárok

A KRÉTA Elektronikus napló - egy böngészőprogrammal bárhonnan elérhető - WEB alapú elektronikus iskolai osztálynapló a tanórák, mulasztások, értékelések, beírások, feljegyzések, igazolások és egyéb tanári feladatok adminisztrálására. Az elektronikus naplóba belépve - megfelelő jogosultsággal - a KRÉTA rendszer számos további modulja (DKT, IFM, ESL, e-Ügyintézés) is közvetlenül elérhető.

Belépés a programba  Tudásbázis  
KRÉTA
KRÉTA Elektronikus ellenőrző

Tanulók Szülők

A KRÉTA Elektronikus ellenőrzője a szülőknek és tanulóknak nyújt segítséget a tanulmányok alatti naprakész információhoz jutásban asztali számítógépen, tetszőleges böngészőprogramon keresztül. Az e-Ellenőrző bárhonnan elérhetővé teszi a tanulmányi adatokat. A tanulók és szülők általában a saját intézményi rendszerük webcímén keresztül érhetik el, onnan léphetnek be a rendszerbe!

Belépés a programba  Tudásbázis
KRÉTA
KRÉTA Mobil Alkalmazások

Tanulók Szülők

Az Android, iOS és Huawei eszközökre elérhető KRÉTA Mobil alkalmazások azon intézmények diákjainak és szülőinek nyújt hasznos segítséget, melyek használják a KRÉTA e-naplóját. A KRÉTA mobil applikációk az alkalmazásboltokból külön elérhetők tanulók és szülők számára!

Tudásbázis
KRÉTA
KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér

Tanárok Tanulók

A KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér (DKT) egy olyan komplex digitális tanulástámogató modul, amely segíti a tanárok és a diákok digitális online együttműködését, kommunikációját és a feladatok kiadását, integráltan a KRÉTA rendszerhez. A DKT-ba a tanárok és tanulók a KRÉTA azonosítójukkal léphetnek be.

Tudásbázis
KRÉTA
KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul

Tanárok Tanulók Fenntartók

A KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul (KRÉTA-IFM) az angol nyelv fejlesztését teszi lehetővé, egyéni tanulásként támogató eszközként, mely egy innovatív, modern felületen, játékos, érdekes feladatok segítségével biztosítja a tanulók és tanárok nyelvi kompetenciájának hatékony fejlődését.

Tudásbázis
KRÉTA
e-Ügyintézés

Intézményvezetés Szülők Tanulók Osztályfőnökök

A KRÉTA rendszerhez kapcsolódó e-Ügyintézés szoftverben a felhasználók kérelmeket, jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújthatnak be az intézmények felé elektronikus formában.

Belépés a programba  Tudásbázis
KRÉTA
e-Ügyintézés Étkezés Modul

Intézményvezetés Szülők

Az e-Ügyintézés Étkezés modul keretében lehetőség van arra, hogy az étkeztetés bármely szereplője (szülő, ügyintéző, pénztáros), személyes megjelenés és várakozás nélkül, online kapcsolaton keresztül intézhesse az étkezéssel kapcsolatos ügyeit.

Belépés a programba  Tudásbázis
KRÉTA
Iskola Egészségügyi Rendszermodul

Védőnők Iskolaorvosok

A KRÉTA Iskola Egészségügyi Rendszermodul (KRÉTA-IER) a KRÉTA alaprendszert használó intézmények számára fejlesztettük ki, megkönnyítendő az iskola-egészségügyi feladatok ellátását végző orvosok, koordinátorok és védőnők munkáját.

Belépés a programba  Tudásbázis
KRÉTA
KRÉTA ESL

Osztályfőnökök Intézményvezetés Fenntartók

A KRÉTA ESL Tanuló Monitoring lehetővé teszi a korai - végzettség nélküli - iskolaelhagyást (Early School Leaving) csökkentő tanulói jelzőrendszer kialakítását és nyomon követhetővé teszi a tanulók tanulmányi adatainak, mulasztásainak időbeni változását. A KRÉTA ESL modulba az osztályfőnökök az e-naplóból, az intézményvezetők az adminisztrációs rendszerből, a fenntartók pedig a központi KRÉTA rendszerből léphetnek be.

Tudásbázis
KRÉTA
KRÉTA FÓKUSZ

Tanárok Intézményvezetés Fenntartók

A KRÉTA FÓKUSZ Intézményi és Pedagógus Monitoring Rendszer alkalmas a köznevelési és szakképzési intézmények értékelésének és önértékelésének támogatására és az oktatási folyamatok folyamatos figyelésére és elemzésére és nyomon követésére. A KRÉTA FÓKUSZ modulba a pedagógusok az e-naplóból, az intézményvezetők az adminisztrációs rendszerből, a fenntartók pedig a központi KRÉTA rendszerből léphetnek be.

Tudásbázis
KRÉTA
KRÉTA OpenBoard

Tanárok 

Az OpenBoard egy oktatást segítő, interaktív táblákkal is működtethető szoftver, amely egyszerre több megjelenítőt is képes kezelni. A KRÉTA OpenBoard kezelő segítségével az OpenBoard-dal készülő oldalak, képek és bemutatók feltölthetők a KRÉTA rendszerben egy kiválasztott tanórához vagy foglalkozáshoz. Töltse le és telepítse a KRÉTA OpenBoard kezelőt számítógépére vagy notebookjára és azonnal használhatja a programot!

Alkalmazás letöltése  Tudásbázis
KRÉTA
KRÉTA Központi Rendszer

Fenntartók

A KRÉTA Központi Rendszere a fenntartók részére biztosít teljes rálátást az intézmények által szolgáltatott adatokra. A Központi Rendszer – az intézmények által feltöltött adatszolgáltatások és egyéb információk alapján – statisztikákat jelenít meg, diagramokkal, és részletes bontással segítik a fenntartói munkát.

KRÉTA
KRÉTA HR Modul

Fenntartók

A KRÉTA Humánerőforrás (HR) modul integrálja az emberi erőforrás gazdálkodási folyamatokat (személyügyi adminisztráció, KIRA interfész, jogviszony, munkaügyi és távollét adatok), adminisztrációról, elszámolásról, időgazdálkodásról, törvényi beszámolókról, illetve további humán funkciókról.

Belépés a programba 
KRÉTA
KRÉTA GR Modul

Fenntartók

A KRÉTA Gazdálkodási (GR) modul elemei tartalmazzák azokat a funkciókat (költségvetés, kötelezettségvállalás, beszerzés, készletgazdálkodás, számlaellenőrzés stb.) amelyek egy köznevelési intézmény fenntartói számára gazdálkodási tevékenységükben az érvényes szabályozás szerinti szükséges.

Belépés a programba 
KRÉTA
Szakképzés Információs Rendszere

Fenntartók

A Szakképzés Információs Rendszere (SZIR) a szakképzés hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, digitális adatállományok és dokumentációk adatbázisa, továbbá országos statisztikai és jogosultságalapú adatszolgáltatási rendszer, amely szakmai- és szakrendszerekből, azokat kiszolgáló, támogató alkalmazásokból, segédprogramokból és alrendszerekből épül fel.

Belépés a programba  Tudásbázis
KRÉTA
Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer

Fenntartók

A Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer (MER) egy több forrásból adatot gyűjtő rendszer, országos lefedettségű adatokat feldolgozó informatikai rendszer, melynek célja a magyarországi munkaerőpiaci igények előrejelzése szakképzettséget igénylő foglalkozásokra vonatkozóan, továbbá a szakmai oktatással, a felnőttképzéssel és egyéb képzéssel kapcsolatos döntések megalapozása céljából.

Belépés a programba  Tudásbázis
KRÉTA
KRÉTA Elektronikus Jelentkezés

Tanulók

A KRÉTA Szakképzési Elektronikus Jelentkezési programmodulon keresztül lehetővé válik középiskolában végzett tanulók egységes digitális alapú on-line jelentkeztetése és a beíratkozási folyamat teljes körű támogatása a szakképzési intézményekbe. A programban a diákok egy nagyon egyszerűen kezelhető választhatják ki és adhatják be jelentkezési kérelmüket a szakképző intézményekbe.

Belépés a programba 
KRÉTA
f-KRÉTA Felnőttképzés Menedzsment

Felnőttképzők

Az f-KRÉTA Felnőttképzés Menedzsment Rendszerben minden felnőttképzéssel kapcsolatos üzleti és szakmai adatot egységes rendszerben kezelhet és jelentősen csökkentheti a képzések kezelésére és adminisztrációjára fordított időt.

Belépés a programba  Tudásbázis
KRÉTA
Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszer

Felnőttképzők

A Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszer a Fktv. alapján a felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségekre, nyilvántartások vezetésére és egyéb feladatokra terjed ki.

Belépés a programba  Tudásbázis
KRÉTA
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Fenntartók Hallgatók

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program a pedagógus pályát választó hallgatók féléves ösztöndíjas támogatása, amennyiben a hallgató a támogatási szerződés aláírásával vállalja az ösztöndíjas támogatás feltételeit.

Belépés a programba  Tudásbázis
KRÉTA
KRÉTA POSZEIDON Modul

Fenntartók Intézményvezetés

A KRÉTA POSZEIDON Modul egy tanúsítvánnyal rendelkező, minősített iratkezelési szoftver, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. A POSZEIDON program végigkíséri az iratokat a keletkezéstől kezdve az irattárazáson és postázáson át a selejtezésig. Az iktatóprogram integrált része a KRÉTA rendszerenek, így a tanügyi rendszerben keletkezett dokumentumokat egy kattintással lehetősége van iktatni is.

  Tudásbázis  
KRÉTA
Közlekedésbiztonsági teszt

Tanulók

A Közlekedésbiztonsági vizsgakurzus a KRÉTA Rendszerben diákok számára elérhető kurzus, mely segítséget nyújt a diákoknak könnyen, játékosan elsajátítani a KRESZ szabályait, valamint a biztonságos közlekedés alapjait. A rövidített teszt segítségével betekintés nyerhető a vizsgakurzussal kapcsolatban és tesztelhetjük tudásunkat is.

Teszt indítása  Segédanyag letöltése
KRÉTA
e-Learning

Tanárok

A KRÉTA e-learning tananyagok és kurzusok a tanulás teljes szabadságát biztosítják a felhasználók részére. Ezzel a megoldással Ön oszthatja be mikor és milyen ütemben foglalkozik ismereteinek bővítésével vagy új tananyagok elsajátításával. Az elérhető képzések gombra kattintva választhat a jelenleg elérhető e-learning kurzusok közül!

Elérhető képzések